You are now being logged in using your Facebook credentials

NOVAC

Posted in Blog

"NOVAC kao pojam je vrlo interesantan, i predstavlja nešto čemu je cela globalna civilizacija posvećena.Novac je ljudska tvorevina i predstavlja sredstvo razmjene, prvobitno stvoren da bi se stvari pojednostavile.Međutim novac danas ima veće značenje nego mi sami, odnosno ljudski život.

Mi kao kultura zbog novca uništavamo šume, zagađujemo vazduh, idemo protiv svog života zbog finansiskih resursa.

Do skoro smo bili građani i građanke, odgovorni za dobrobit drugih ljudi, a danas smo POTROŠAČI.svi nas tretiraju kao potrošače, preduzeća, PR i marketinške agencije, proizvođači...
Ali zapamtite..NOVAC IMA ONO ZNAČENJE KOJE MU VI DATE.."