You are now being logged in using your Facebook credentials

Šta razlikuje bogate i siromašne ljude !

Posted in Blog

„SREĆA PRATI PRIPREMLJEN UM.“ Luj Paster

Postavlja se onda pitanje šta je to što razlikuje ljude za koje se novac “lepi” i ljude od kojih novac “beži”. Naučnici, psiholozi, pa i ljudi koji imaju novac se slažu da je ono što razlikuje bogate i siromašne ljude pre svega odnos prema novcu, odnosno mentalni stav. Osim mentalnog obrasca morate posedovati volju želju motiv i ambiciju da steknete novac. Morate posedovati znanje o tome kako ga steći, odlućiti se da ga imate.