You are now being logged in using your Facebook credentials

Kada naručite sajt...

Posted in Internet usluge

Izrada web sajtova u našoj radionici izvodi se u sledećim koracima:

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA - je prvi osnovni korak, da bi imali uvid, u konkurenciju u zadatoj oblasti.

IZRADA PLANA FUNKCIONALNOSTI - je drugi ali najbitniji korak.Funkcionalnost je najvažnija osobina web sajta. Trudimo se da web sajtovi iz naše radionice izađu konkurentni na tržištu po svakom aspektu.

OSMIŠLJAVANJE ODGOVARAJUĆEG DIZAJNA je treći korak koji mora da bude u skladu sa imidžom. I standardima.