You are now being logged in using your Facebook credentials

INTERNET MARKETING

Posted in Internet usluge

INTERNET MARKETING

Način na koji promovišete vaše preduzeće, robe i usluge, u mnogome određuje uspeh firme i Vas , ličnu reputaciju i ugled. Marketing vam omogućava da uspešno komunicirate sa potrošačima i upoznate njihovo ponašanje,  da ispitate tržište, da uspešno prezentirate ideje da uspostavite odnos sa javnošću.

Postoji obilje marketinških mogućnosti a internet je sredstvo koje Vam otvara najkraći put. Marketing polako dobija svoje zasluženo mesto u poslovanju.

Treba shvatiti da je marketing proces a ne događaj. Marketing pokreće priliv novca ali to se ne dešava trenutno. To je posledica Vašeg činjenja ili nečinjenja.

Treba posedovati znanje o marketingu i marketinškim veštinama, čak i ako ne radite u oblasti marketinga.te veštine će vam pomoći da pravilno odaberete način predstavljanja Vaše firme, usluge ili proizvoda.

Kada znate kako funkcioniše marketing, znaćete da prenesete entuzijazam koji imate u vezi Vaše poslovne ideje, da motivišete drugu stranu, znaćete da se pravilno predstavite, znaćete kako da tražite i dobijete ono što želite.

Znaćete kako da prevaziđete nečije odbijanje i primedbe. Marketinške veštine pomažu i u traženju posla.Od vašeg CV-a, propratnog pisma, intervjua, zavisi Vaše zaposlenje.

To je marketing Vaše ličnosti. Predstavite sebe kao brend.

Informacije sa tržišta značajno vam mogu pomoći u pravljenju budžeta firme i finansiske strategije u narednom periodu. Poznavanjem cena na tržištu omogućava vam da ponudite optimalnu cenu vašeg proizvoda ili usluge.

Upotpunite svoje znanje iz oblasti marketinga, dođite do velikog broja potrošača i zadržite ih.To je značajno kada ste mala firma i raspolažete sa malim budžetima za marketing.VVVVVV