You are now being logged in using your Facebook credentials

Zašto je Crna Gora najbolja destinacija za ulaganje u regionu?

Posted in Uspješan Biznis

 

Zašto je Crna Gora najbolja destinacija za ulaganje u regionu?

 

Prednosti su brojne .Crna Gora je, prema mišljenju međunarodnih turističkih stručnjaka , jedana od deset hit destinacija budućnosti, pokazalo je istraživanje Wall Street Journala, osim toga

Porez na dobit u CG iznosi 9% i među najnižim je u Evropi.

Na primjer:Francuska 33.3%, Engleska 30%, Slovenija 25%, Češka 25%, Hrvatska 20%, Madjarska 18%, Makedonija 15%, Srbija 10%, Crna Gora 9%

Dobit firme (dividenda) pripada vlasniku firme, koju može da prenese  na svoj lični  račun, bilo gdje u inostranstvu. Osnivač, odnosno Vlasnik moze da podigne dobit  nakon predaje završnog računa firme za prethodnu godinu (završni račun se predaje Poreskoj upravi do 31.april ).Na porez od 9% vlasnik plaća prirez 15%,13%,10%, zavisi od opštine, a ostatak dividende može prebaciti na svoj lični račun bilo gde u inostranstvu i u Crnoj Gori.

 Ukoliko vlasnik dobit  ne preuzima,vec želi da dobit investira u firmu, ne placa porez.

U Crnoj Gori opšta stopa PDV je 19 %

Snižena stopa, od sedam odsto, važi za osnovne životne namirnice, neke 

ljekove i medicinske  implantante, udžbenike, knjige, novine i časopise.

Opšta stopa poreza na dodatu vrijednost u Hrvatskoj 23%Srbiji je 20 %, Albaniji 20%, Makedoniji 18%,Bosni i Hercegovini od 17%, u zemljama Evropske unije  se kreće izmedju 15 i 25 %.

U EU najnižu stopu PDV imaju Kipar i Luksemburg  15 %, a najvišu skandinavske zemlje Švedska i Danska 25 %.Crna Gora je jedina država koja nije članica Evropske Unije koja koristi euro uz dozvolu Evropske komisije. Evri mogu da se podižu sa automata za novac.  Tako da ovde imate jedinstvenu situaciju: možete iskoristiti prednosti Evrope 

Ne postoji rizik od inflacije domaće valute. 

Motivi za ulaganje u Crnu Goru:

Strana preduzeća koja bi željela da posluju u Crnoj Gori imaju ista prava kao i domaća preduzeća a postupak osnivanja preduzeća je brz i jednostavan. Strana fizička lica imaju iste uslove kao i domaća lica za registraciju preduzeća. 

Poslovni jezik je engleski, domaća valuta je euro, poreski sistem je jedan od najkonkurentnijih u Evropi a zemlja raspolaže stručnom radnom snagom. Zemlja je demokratski i politički stabilna, zvanični kandidat za ulazak u Evropsku Uniju, biće bez sumnje sljedeća zemlja iz regiona koja će ući u Uniju poslije Hrvatske. Na samo dva sata leta od glavnih evropskih gradova, Crna Gora uživa ekonomsku slobodu a razni privlačni sektori su finansije, turizam, energija, zdravstveni turizam, poljoprivreda i nekretnine.

Koliko iznose minimalni troškovi firme?

 Minimalni troškovi firme koja ne posluje: 

$1·                     Doprinosi na platu za direktora,  na minimalnu platu oko 123€ mjesečno, 

$1·                     Naknada knjigovodstvenom servisu, da obračunava samo platu za izvršnog direktora  i da preda godišnji završni račun, za firmu koje ne posluje, iznosi oko 40€ mjesečno. 

 Ovakva firma ima aktivan račun, ispunjava zakonske uslove i ne može biti brisana iz registra zbog neaktivnosti. Firma ne plaća PDV niti ima bilo kakve druge troškove.

 Minimalni troškovi firme koja posluje: 

$1·                     Doprinosi na platu direktora, koji  na minimalnu platu oko 123€ mjesečno, a može se obračunavati plata u većem iznosu i u tom slučaju doprinosi su srazmjerno veći.

$1·                     Naknada za knjigovodstvo od 120€ i više, zavisno od obima posla.

$1·                     Plaća PDV koji iznosi 19% od izvršenog prometa proizvoda ili usluga.

Ako firma koja nakon registracije nije plaćala doprinose za  direktora, nije predavala godišnji obračun...

Mnoga  preduzeća, kojima od dana registracije preko računa nije prošao ni jedan euro i koja nije obračunavala  i plaćala doprinose za direktora.

Stanje može da traje  godinama. Status firme u registru je  aktivan,  iako ništa ne radi. 

Status direktora?  Ne prima platu, ne obracunava mu se radni staž, ne može imati zdravstveno osiguranje, ne može se zaposliti u drugoj firmi, dok se ne razriješi direktorstva.

Preduzeće je dužno, od dana registracije, da svakog mjeseca obračuna platu direktora u bruto iznosu, bez obzira da li ima sredstava da mu tu platu isplati.

Preduzeće ne može biti u "mirovanju" i u zakonu ne postoji taj pojam.  

Nema preduzeća u mirovanju. Takva situaciji postiji u zemljama u okruženju.

U periodu „mirovanja“ privredno društvo ne plaća porez,i pdv, ali obaveza plaćanja doprinosa ostaje.


Preduzetnik može staviti svoju radnju u mirovanje ako obavlja sezonske poslove ili zbog bolesti.

Iako ne rade i nema prometa na računu, firme imaju  obavezu da predaju godišnji završni račun, i to sa nulom. Ako ne  predaju godišnji završni račun, izložene su riziku da plate kaznu.

Ako firma ne posluje ne plaća PDV ali je obavezna svakoga mjeseca prednijeti prijavu praznu.

 

Prednosti kupovine NEKRETNINA u Crnoj Gori:

$1·                     Strani drzavljanin moze prenijeti imovinu u trajno vlasnistvo

$1·                     Ne postoji dodatni porez na imovinu

$1·                     Veoma nizak porez na imovinu, od 3%, koji se plaća Upravi prihoda

$1·                     Jedan od najnižih poreza na zaradu kompanije u Evropi od samo 9%

$1·                     Imovina može ponovo biti prodata u svakom pogledu bez poreske kazne

$1·                     Brzo vlasništvo dokumenata o svojini

$1·                     Imovina može biti data pod zakup bez ikakvih ograničenja ili potrebe da se sređuju dodatni papiri

$1·                     Stalan porast vrijednosti kupljene imovine

$1·                     Turisticka destinacija sa najbrzim rastom u svijetu

$1·                     U Bokokotorskom zalivu je u toku gradnja najduže marine u Evropi, posebno dizajnirane za super jahte 

$1·                     Direktni letovi iz  svih većih evropskuih centara do Boke Kotorske (tivatski aerodrom) sa planovima  za proširenje aerodroma i povećanje broja direktnih letova.

U poredjenju sa drugim zemljama u regionu, Crna Gora ima najjednostavniju proceduru za  registraciju biznisa kao i najniže troškove registracije.

Najbolja zemlja, po lakoći započinjanja biznisa, u evidenciji Svetske banke je Novi Zeland. Tamo to traje svega jedan dan i ne košta ni dolar, novozelandski. Druga je Australija, a treća Kanada. Iz našeg regiona, Makedonija je najbolja - šesta. Sledi Slovenija - 28. Crna Gora je po ovom pitanju 47. na svijetu. Hrvatska za njom kaska 20 pozicija, Srbija 92, a Bosna i Hercegovina je na nezavidnom 162. mestu.