You are now being logged in using your Facebook credentials

Dostupne informacije na tržištu

Posted in Uspješan Biznis

Informacija je jedini resurs koji se uvećava dijeljenjem.U tom smislu informacija je za crnogorske kompanije kao i sve druge kompanije važna ukoliko je ona tačna i pravovremena.Ovdje su date korisne adrese gdej crnogorske kompanije mogu dobiti informacije na tržištu.

Evropski centar za informacije i inovacije

Misija centra

Pružanje praktičnih informacija i pomoći malim i srednjim preduzećima u Crnoj Gori,sa ciljem lakšeg pronalaženja poslovnih partnera,uspostavljanje poslovne saradnje i joint ventura,učestvovanje na tenderima,pristup informacijama o pravnim aspektima  i poslovnim regulativama u EU,informacije o programima podrške,zakonodavstvu i rezultatima istraživanja koja se odnose na inovacije,posredičke usluge u transferu tehnologije i znanja,stimulisanje crnogorskih malih i srednjih preduzeća da inoviraju,kao i informacije i pomoć o Okvirnim programima EU za istraživanje i tehnološki razvoj .Centar je,takođe,od velike važnosti i za strane preduzetnike koji žele da prošire svoje poslovanje i izvan tržišta EU,služeći kao izvor informacija i prvi kontakt onima koji žele da posluju u Crnoj Gori.

Šta centar može da uradi za Vas?

EIICM pruža svojim klijentima 3 glavne vrste usluga:

 1. Informacije ,povratne informacije,poslovna saradnja i internacionalizacija.

Ove usluge imaju za cilj da obezbijede malim i srednjim preduzećima,profesjonalnim udruženjima i ostalim ciljnim grupama klijenata sve relevantne informacije koje su im potrebne za uspješan pristup zajedničkom tržištu.

EIICM  svojim klijentima obezbeđuje informacije o:

 •         Zakonodavstvu EU
 •         Stranim tržištima
 •         Pravnim i praktičnim aspektima poslovanja u zemljama EU
 •         Pravnim i praktičnim aspektima poslovanja u  Crnoj Gori
 •         EU programima finansiranja i finansiskim instrumentima
 •         Promovisanje tema koje se tiču EU
 •         Štampanjem publikacija i organizovanjem seminara i radionica
 •         Buisiness-to-buisiness manifestacijama(sajmovi,promocije)
 •         Mogućnostima za uspostavljanja poslovne saradnje
 •         EU tenderima
 •         Pitanja koja se tiču poslovanja EU

b)Usluge transfera inovacija,tehnologije i znanja EIIMC daje veoma važan doprinos smanjivanju „ inovacionog jaza“ ,stvaranju novih radnih mjesta,rastu i održivom razvoju kroz pružanje informacija i podizaje svijesti o programima podrške ,zakonodavstvu i rezultatima istraživanja koji se odnose na inovacije,kao i posredičkim uslugama u transferu tehnologije i znanja i stimulisanje crnogorskih malih i srednjih preduzeća da inoviraju.

 c)Usluge koje će ohrabriti  crnogorska mala i srednja preduzeća da učestvuju u Okvirnim programima EIICM obavještava crnogrska mala i srednja preduzeća o Okvirnim programima EU za istarživanje i tehnološki razvoj,pomaže im da indefikuju svoje potrebe za istraživanjem  i razvojem i nađu relevantne partnere,kao i u pripremi  i koordisanju prijedloga projekata za učestvovanje u Okvirnim programima EU za istraživanje i tehnološki razvoj.

Gdje nas možete naći:

DIREKCIJA ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA-EVROPSKI CENTAR ZA INFORMACIJE I INOVACIJE CRNE GORE

Rimski trg br.46,81000 Podgorica, tel:+382(0)20406310, +382(0)406315, +382(0)20406316.

Biznis start-Up centar Bar

Poslovni centar Kula A,Zgrada JP „Komunalne djelatnosti“-I i V sprat,85000 Bar,tel/fax: +382030313712, Tel:+382030313737

Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore

Džordža Vašingtona bb,81000 Podgorica,

Tel:+382020242907

Privredna komora Crne Gore

Novaka Miloševića 29/II ,Podgorica;

Tel:+382020231110