You are now being logged in using your Facebook credentials

Kursevi za poslodavce

Posted in Uspješan Biznis

U Crnoj Gori postoje brojne organizacije koje nude razne vrste kurseva poslodavcima kroz trening, obuke, seminare, radionice, okrugle stolove i sl. Među najvećima su:

 • Privredna komora Crne Gore;
 • Unija poslodavaca Crne Gore;
 • Montenegro Biznis Alijansa ;
 • Zavod za zapošljavanje Crne Gore;
 • NVO sektor;
 • Ostali
 • Vještine prezentacije;
 • Javni govor;
 • Stalno usavršavanje zaposlenih;
 • Razvoj ljuckih resursa i rodna ravnopravnost;
 • Poslovna komunikacija;
 • Timski rad;
 • Odnosi sa javnšću;
 • Poslovni protokol;
 • Međunarodni marketing;
 • Interna komunikacija i konflikt i menadžment;
 • Savremeni računovodstveni standardi;
 • Pravne savjete svim svojim članovima;
 • Besplatne internet prezentacije;
 • Organizuje sajmove, radionice, seminare, obuke i okrugle stolove na kojima se raspravlja o aktuelnim problemima sa kojima se susreću poslodavci.
 • Obuka za trenere i obuku za mlade buduće i postojeće preduzetnike;
 • Organizovanje radionica za pboljšanje nastavnih planova i programa na fakultetima,koji bi bili usklađeni sa potrebama tržišta rada;

Privredna komora Crne Gore

Programi obuke koje Privredna komora Crne Gore nudi poslodavcima izmedju ostalog obuhvataju:

Privredna komora je takođe inicijator velikog broja događaja tipa:

Poslovni susreti,forumi,sajmovi,posjete,sajmovi,posjete na kojima poslodavci mogu da se susretnu i razmjene iskustva.Više informacija možete dobiti na www.pkcg.org

Unija poslodavaca

Unija poslodavaca nudi različite vrsta obuka kako za svoje članove tako i za ostale poslodavce u Crnoj Gori.Programi koje Unija poslodavaca nudi poslodavcima između ostalog:

Više informacija može se dobiti na www.poslodavci.org

Montenegro biznis alijansa (MBA)

Montenegro Biznis Alijansa je osnovana sa ciljem razvoja preduzetništva,jačanja privatnog sektora,obezbeđivanje učešća privatnog sektora u donošenju nove zakonske regulative.Pored pomenutih ciljeva ,MBA je aktivna na polju stvaranja boljeg ambijenta za privatni biznis u Crnoj Gori kroz veliki broj programa ,a postoje i izdavačke aktivnosti u cilju kvalitetnije promocije svojih ciljeva.MBA redvno organizuje konferencije ,okrugle stolove i druge oblike okupljanja na kojima poslodavci raspravljaju o svojim problemima i mogućnostima za razvoj svog poslovanja.

Više informacija meže se dobiti na www.visit-mba.org

Zavod za zapošljavanje Crne Gore

U okviru svojih aktivnosti Zavod za zapošljavanje Crne Gore organizuje različite kurseve kako za nezaposlene tako i za poslodavce.Više informacija može se dobiti na www.zzzcg.org

Biznis centar Bar(BSC Bar)

Biznis centar Bar ima za cilj da efektivno povećava preduzetnički uspijeh kroz stvaranje pozitivnog okruženja za osnivanje i vođenje posla,ospobljavanjem mladih ljudi tako što im omogućava sticanje vještina i znanja nephodna na tržištu rada.U tom smislu BSC Bar kontuniaro vrši:

Više informacija može se dobiti na www.bscbar.org

Ostali

Postoji veći broj institucija i firmi koje nude obuku za poslodavce.Većina ovih obuka se plaća.Neke od obuka su vezane za novu zakonsku regulativu,propise,računovodstvo,reviziju,ali postoje i firme koje nude kurseve za poslodavce odnosno za različite nivoe menadžmenta u firmi.