You are now being logged in using your Facebook credentials

Autsorsing

Posted in Uspješan Biznis

Autsorsing je dogovorno prenošenje ili prepuštanje dela ili celokupnih poslova, drugim, za tu vrstu specijalizovanim firmama, uz određenu naknadu.

Ekonomska kriza utiče na sve sfere zivota, pa tako i na male i velike firme , naterala ih da poslovanje maksimalno racionalizuju.

Autsorsing je jedna od formi racionalizacije  poslovanja. Pozitivna praksa prenošenja određenih poslova na specijalizovane firme.

Nastojanje da se troškovi svedu na minimum a da se pri tom ne ugrozi poslovanje, dovelo je do popularizacije autsorsinga. U svetu se dosta praktikuje ovaj metod.

Zemlje istoka su najpogodnija autsorsing tržišta zbog obrazovane I jeftine radne snage.

Istraživanje američke agencije “ Accenture 1 “ je pokazalo da čak 90% ispitanih administracija , putem autsorsinga prenose deo svoga poslovanja na specijalizovane firme. Sve više firmi  deo svoga poslovanja  prenesi na specijalizovane firme sa ciljem da uštede I budu efikasnije. Firme zadržavaju samo onu osnovnu delatnost zbog koje postoje.

 Autsorsing je svetski process I sve veće svetske firme su autsorsovale deo svog poslovanja. U svetu je oko 60% IT usluga autsorsovano.

U pojedinim istočnim zemljama autsorsing je direktna strana investicija I postao je  važna privredna grana. Indija je jedna od najpoznatijih zemalja istoka u kojoj autsorsing

Ima važnu ulogu u privredi I uopšte u društvenom razvoju zemlje.

Autsorsing je podstakao obrazovanje , I socijalni razvoj.

Činjenica da je informatičko obrazovanje na visokom nivou I da ima nekoliko stotina hiljada obrazovanih programera. To je u zemlju dovelo velike svetske firme kao što su:

Microsoft, IBM, Cisco, Nokia, Ericsson..

Indija nije jedina zemlja na autsorsing tržištu. Tu su : Kina, Hon-Kong, Filipini, Nigerija.

Od devedesetih godina autsorsing se primenjuje I kod nas, mada u dosta manjoj meri.

Sve više  se autsorsuju usluge higijene I čišćenja.

Postoji jedna žalosna činjenica da najveći broj stanovnika na ovom prostorima  nezna šta je autsorsing.