You are now being logged in using your Facebook credentials

Poslovna komunikacija

Posted in Uspješan Biznis

Komunikacija je razmena informacija između pošiljaoca I primaoca.

Ljudi komuniciraju svakodnevno na mnogo načina. Komunikacija može biti verbalna i neverbalna. Obe su podjednako važne za menadžere i rukovodioce preduzeća. Sticanjem i usavršavanjem ove veštine, unapređujete svoje poslovne veštine, i sposobnosti i doprinosite većem prosperitetu preduzeća.

Komunikacija može biti pismena i usmena. Usmena komunikacija se upotrebljava svakodnevno, licem u lice, telefonom, skajpom.

Pisana komunikacija podrazumeva pisanje: mejlova, pisama, izveštaja i slanje faksa.Podjednako je važna ova veština, bez obzira da li ste pošiljalac ili primalac poruke. Ako ste pošiljalac, morate da formulišete sadržinu poruke, izaberete adekvatan način na koji ćete je poslati. Poruka mora biti jasna razumnjiva i podstaći primaoca da postupi po njoj. Poruka mora da sadrži: primaoca, kome je upućena, predmet komunikacije, zašto je potrebno odgovoriti, koliko je hitno.

Poželjno je da komunikacija bude dvosmerna. Treba dobiti feedbak, da li je primaoc razumeo informaciju i treba li mu dodatne instrukcije.

Treba ostaviti mesta za diskusiju i objašnjenja. Dvosmerna komunikacija poboljšava motivaciju, pošto primalac oseća da su njegovi stavovi i mišljenja važni, i da učestvuje u donošenju odluka. Bez efikasne dvosmerne komunikacije nema efikasnog poslovanja. Menadžer mora biti efektivan u svom komuniciranju sa zaposlenima i poslovnim partnerima. To znači, mora biti jasan i koristiti odgovarajuće termine, da bi se poruka razumela i da bi se pravilno na nju odreagovalo.Da ne bi izazvala konfuziju i pogrešan odgovor. Poruka mora da ima svoj značaj i nivo hitnosti. Dostupnost primaoca i pošiljaoca je takođe važna.

NAJČEŠĆI PROBLEMI KOJI SE JAVLJAJU U POSLOVNOJ KOMUNIKACIJI

- Jezik – Nepoznavanje odgovarajućeg jezika klijenta.

- Nedostupnost klijenta

Greške u komunikaciji mogu nastati i ako dve osobe nisu na adekvatnom tehničkom ili akademskom nivou. Mnogo žargona ima koji su razumnjivi samo onima iz struke.

- Atmosfera u kojoj se komunicira. Ako su odnosi deformisani, primalac je nervozan, uplašen i traži skriveno značenje poruke. I nađe ono što nije bila namera poruke.

- Prepreke mogu biti fizičke i vremenske.

- Primalac može biti i preopterećen informacijama, ili da ima malo informacija. Mogu da postoje i različita stanovišta o istoj stvari i namerna obmana.

Povratna informacija je potrebna, da bi se razjasnilo ono što je osoba zaista rekla.

Značajno je da obe strane isto razumeju poruku.

Nedostatak pažljivog slušanja je takođe problem u komunikaciji.

Ta barijera se uglavnom javlja kada razgovor nije zanimljiv, ili je dosadan. Slušanje nije pasivan deo komunikacije, naprotiv.

Aktivno slušanje je:

- Podsticajno slišanje

- Slušanje iz reagovanja

- Slušanje radi prikupljanja činjenica.

Poslovna komunikacija treba da ostavi dobar utisak o firmi i pošiljaocu.