Warning: Declaration of JCacheControllerPage::store($wrkarounds = true) should be compatible with JCacheController::store($data, $id, $group = NULL) in /home/bmp/public_html/art-of.biz/libraries/joomla/cache/controller/page.php on line 199

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bmp/public_html/art-of.biz/libraries/joomla/application/application.php on line 481

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bmp/public_html/art-of.biz/libraries/joomla/application/application.php on line 481

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bmp/public_html/art-of.biz/libraries/joomla/application/application.php on line 481
Art-of-Biz Business Marketing Service
You are now being logged in using your Facebook credentials

Uspješan Biznis

ŠTA PODRAZUMJEVA USPJEŠAN BIZNIS

Finansijska podrška malim i srednjim preduzećima U Crnoj Gori

Posted in Uspješan Biznis

Finansijska podrška sektoru MSP u Crnoj Gori

U Crnoj Gori finanasijsku podršku je moguće dobiti kroz sljedeće institucije:

 1. Banke
 2. Lizing kuće
 3. Državni fond
 4. Mikrokreditne finansiske institucije
 5. Lokalnu upravu
 6. Drugi mogući način podrške

1. Finansijska podrška sektoru MSP preko banaka

Bankarski sektor u Crnoj Gori čini 11 banaka. Za dobijanje kredita najčešće je potrebno dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • Kopije osnivačkih akata preduzeća(Rešenje o registraciji,Statut,Ugovor o osnivanju,Riješenje o PIB i PDV);
 • Karton deponovanih potpisa;
 • OPD1 obrazac(Ovjereni potpis lica ovlašćenih za zastupanje);
 • Komplet obrazac godišnjih računa za predhodne 3 godine;
 • Kompletan obrazac navedenih finansiskih izvještaja za tekuću godinu;
 • Analitika kupaca i dobavljača;
 • Potvrde o prometu preko računa;
 • Zahtjev za odobrenje kredita(obrazac);
 • Biznis plan (ako se traži);
 • Kolateral koji je preduzeće spremno da ponudi kao sredstvo obezbeđenja;
 • Otvoren račun i ostvaren promet u banci kod koje se traži kredit.
 • Operativni lizing;
 • Finansiski lizing.
 • Lizing vozila;
 • Lizing opreme;
 • Lizing nekretnina;
 • Zahtjev za lizing i ponuda dobavljača (profaktura);
 • Rešenje o registraciji preduzeća kod CRPS-a;
 • Rešenje o evidentiranju za PIB i PDV;
 • OP obrazac;
 • Karton deponovanih potpisa kod svih poslovnih banaka;
 • Kopija lične karte direktora preduzeća i vlasnika ukoliko to nije ista osoba;
 • Kopija zakonom propisanih finansiskih izvještaja za predhodne 3 godine;
 • Analitička kartica o prometu preko računa za tekuću i predhodnu godinu;
 • Potvrda o izmirenju obaveza po osnovu poreza,doprinosa;
 • Analitika kupaca i dobavljača za tekuću ipredhodnu godinu;
 • Statut.
 • U saradnji sa poslovnim nakama;
 • Direktnim kreditiranjem.
 • Finansiranje je najviše 50% investicionih ulaganja.
 • Od ukupne vrijednosti investicije,IRF finansira do 70% a odabarana banka do 30%,uz obavezu da odabrana banka garantuje povraćaj i spostvenih sredstava i sredstva za IRF.
 • 80% sredstava mora biti iskorišćeno za ulaganja u osnovna sredstva;
 • 20% može biti iskorišćeno i za obrtna.
 • U ukupnoj investiciji IRF može da participira najviše 50%
 • Od ukupnog iznosa traženih sredstava,80% istih mora biti iskorišćeno za ulaganja u osnovna sredstva ,dok 20% može biti iskorišćeno i za obrtna.
 • Mjenica ili mjenično ovlašćenje
 • Ovlašćenje za naplatu ili hipoteka
 • Popunjeni zahtjev za kredit;
 • Riješenje o registraciji iz Registra privrednih subjekata;
 • Finansiski izvještaj o poslovanju u poslednje dvije godine;
 • Kopija kartona deponovanih potpisa;
 • Kopija lične karte ovlašćenog lica.

Banka od zavisnosti vrste kredita može da traži i druga dokumenta.

Više informacija o ponudi bankarskih usluga može se pronaći preko web adresa banaka.

2.Finansijska podrška sektoru MSP preko lizing kuća

U Crnoj Gori posluje 5 lizing kuća.Navedene lizing kuće nude neki od dvije vrste lizinga:

Ponude lizing kuća se odnose na :

Za dobijanje navedenih vrsta lizinga Neophodno je učešće od 15% do 30%,sa rokom isplate do 15 godina,u zavisnsti od lizing kuće i konkretnog lizing posla.

Potrebna dokumetacija za sve navedene oblike lizinga obuhvata:

Više informacija o ponudi lizing kuća može se pronaći na sledećim web adresama,

3.Finansijska pomoć preko državih fondova-Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD

Kreditnu podršku moguće je ostvariti na dva načina:

U saradnji sa Bankama,podrška sektoru MSP moguća je po sledećim uslovima:

Direktno dugoročno finansiranje moguće je prema sledećim uslovima:

Više informacija o ponudi Investiciono Razvojnog Fonda može se pronaći na web adresi www.irfg.me

4.Finansijska podrška sektoru MSP preko mikrokreditnih institucija

U Crnoj Gori posluje 6 mikrokreditnih finansiskih institucija.Iznos kredita se kreće od 10.000 EUR do 30.000 EUR,po kamatnim stopama od 1,2% na mjesečnom nivou.Preduzeća koja prvi put apliciraju za mikro kredit mogu dobiti između 5.000 i 10.000 EUR.Tražena sredsta se obezbeđuju na neki od sledećih načina:

Potrebna dokumentacija za dobijanje mikrokreditne podrške je:

Zašto je Crna Gora najbolja destinacija za ulaganje u regionu?

Posted in Uspješan Biznis

 

Zašto je Crna Gora najbolja destinacija za ulaganje u regionu?

 

Prednosti su brojne .Crna Gora je, prema mišljenju međunarodnih turističkih stručnjaka , jedana od deset hit destinacija budućnosti, pokazalo je istraživanje Wall Street Journala, osim toga

Porez na dobit u CG iznosi 9% i među najnižim je u Evropi.

Na primjer:Francuska 33.3%, Engleska 30%, Slovenija 25%, Češka 25%, Hrvatska 20%, Madjarska 18%, Makedonija 15%, Srbija 10%, Crna Gora 9%

Dobit firme (dividenda) pripada vlasniku firme, koju može da prenese  na svoj lični  račun, bilo gdje u inostranstvu. Osnivač, odnosno Vlasnik moze da podigne dobit  nakon predaje završnog računa firme za prethodnu godinu (završni račun se predaje Poreskoj upravi do 31.april ).Na porez od 9% vlasnik plaća prirez 15%,13%,10%, zavisi od opštine, a ostatak dividende može prebaciti na svoj lični račun bilo gde u inostranstvu i u Crnoj Gori.

 Ukoliko vlasnik dobit  ne preuzima,vec želi da dobit investira u firmu, ne placa porez.

U Crnoj Gori opšta stopa PDV je 19 %

Snižena stopa, od sedam odsto, važi za osnovne životne namirnice, neke 

ljekove i medicinske  implantante, udžbenike, knjige, novine i časopise.

Opšta stopa poreza na dodatu vrijednost u Hrvatskoj 23%Srbiji je 20 %, Albaniji 20%, Makedoniji 18%,Bosni i Hercegovini od 17%, u zemljama Evropske unije  se kreće izmedju 15 i 25 %.

U EU najnižu stopu PDV imaju Kipar i Luksemburg  15 %, a najvišu skandinavske zemlje Švedska i Danska 25 %.Crna Gora je jedina država koja nije članica Evropske Unije koja koristi euro uz dozvolu Evropske komisije. Evri mogu da se podižu sa automata za novac.  Tako da ovde imate jedinstvenu situaciju: možete iskoristiti prednosti Evrope 

Ne postoji rizik od inflacije domaće valute. 

Motivi za ulaganje u Crnu Goru:

Strana preduzeća koja bi željela da posluju u Crnoj Gori imaju ista prava kao i domaća preduzeća a postupak osnivanja preduzeća je brz i jednostavan. Strana fizička lica imaju iste uslove kao i domaća lica za registraciju preduzeća. 

Poslovni jezik je engleski, domaća valuta je euro, poreski sistem je jedan od najkonkurentnijih u Evropi a zemlja raspolaže stručnom radnom snagom. Zemlja je demokratski i politički stabilna, zvanični kandidat za ulazak u Evropsku Uniju, biće bez sumnje sljedeća zemlja iz regiona koja će ući u Uniju poslije Hrvatske. Na samo dva sata leta od glavnih evropskih gradova, Crna Gora uživa ekonomsku slobodu a razni privlačni sektori su finansije, turizam, energija, zdravstveni turizam, poljoprivreda i nekretnine.

Koliko iznose minimalni troškovi firme?

 Minimalni troškovi firme koja ne posluje: 

$1·                     Doprinosi na platu za direktora,  na minimalnu platu oko 123€ mjesečno, 

$1·                     Naknada knjigovodstvenom servisu, da obračunava samo platu za izvršnog direktora  i da preda godišnji završni račun, za firmu koje ne posluje, iznosi oko 40€ mjesečno. 

 Ovakva firma ima aktivan račun, ispunjava zakonske uslove i ne može biti brisana iz registra zbog neaktivnosti. Firma ne plaća PDV niti ima bilo kakve druge troškove.

 Minimalni troškovi firme koja posluje: 

$1·                     Doprinosi na platu direktora, koji  na minimalnu platu oko 123€ mjesečno, a može se obračunavati plata u većem iznosu i u tom slučaju doprinosi su srazmjerno veći.

$1·                     Naknada za knjigovodstvo od 120€ i više, zavisno od obima posla.

$1·                     Plaća PDV koji iznosi 19% od izvršenog prometa proizvoda ili usluga.

Ako firma koja nakon registracije nije plaćala doprinose za  direktora, nije predavala godišnji obračun...

Mnoga  preduzeća, kojima od dana registracije preko računa nije prošao ni jedan euro i koja nije obračunavala  i plaćala doprinose za direktora.

Stanje može da traje  godinama. Status firme u registru je  aktivan,  iako ništa ne radi. 

Status direktora?  Ne prima platu, ne obracunava mu se radni staž, ne može imati zdravstveno osiguranje, ne može se zaposliti u drugoj firmi, dok se ne razriješi direktorstva.

Preduzeće je dužno, od dana registracije, da svakog mjeseca obračuna platu direktora u bruto iznosu, bez obzira da li ima sredstava da mu tu platu isplati.

Preduzeće ne može biti u "mirovanju" i u zakonu ne postoji taj pojam.  

Nema preduzeća u mirovanju. Takva situaciji postiji u zemljama u okruženju.

U periodu „mirovanja“ privredno društvo ne plaća porez,i pdv, ali obaveza plaćanja doprinosa ostaje.


Preduzetnik može staviti svoju radnju u mirovanje ako obavlja sezonske poslove ili zbog bolesti.

Iako ne rade i nema prometa na računu, firme imaju  obavezu da predaju godišnji završni račun, i to sa nulom. Ako ne  predaju godišnji završni račun, izložene su riziku da plate kaznu.

Ako firma ne posluje ne plaća PDV ali je obavezna svakoga mjeseca prednijeti prijavu praznu.

 

Prednosti kupovine NEKRETNINA u Crnoj Gori:

$1·                     Strani drzavljanin moze prenijeti imovinu u trajno vlasnistvo

$1·                     Ne postoji dodatni porez na imovinu

$1·                     Veoma nizak porez na imovinu, od 3%, koji se plaća Upravi prihoda

$1·                     Jedan od najnižih poreza na zaradu kompanije u Evropi od samo 9%

$1·                     Imovina može ponovo biti prodata u svakom pogledu bez poreske kazne

$1·                     Brzo vlasništvo dokumenata o svojini

$1·                     Imovina može biti data pod zakup bez ikakvih ograničenja ili potrebe da se sređuju dodatni papiri

$1·                     Stalan porast vrijednosti kupljene imovine

$1·                     Turisticka destinacija sa najbrzim rastom u svijetu

$1·                     U Bokokotorskom zalivu je u toku gradnja najduže marine u Evropi, posebno dizajnirane za super jahte 

$1·                     Direktni letovi iz  svih većih evropskuih centara do Boke Kotorske (tivatski aerodrom) sa planovima  za proširenje aerodroma i povećanje broja direktnih letova.

U poredjenju sa drugim zemljama u regionu, Crna Gora ima najjednostavniju proceduru za  registraciju biznisa kao i najniže troškove registracije.

Najbolja zemlja, po lakoći započinjanja biznisa, u evidenciji Svetske banke je Novi Zeland. Tamo to traje svega jedan dan i ne košta ni dolar, novozelandski. Druga je Australija, a treća Kanada. Iz našeg regiona, Makedonija je najbolja - šesta. Sledi Slovenija - 28. Crna Gora je po ovom pitanju 47. na svijetu. Hrvatska za njom kaska 20 pozicija, Srbija 92, a Bosna i Hercegovina je na nezavidnom 162. mestu.

 

Poslovna komunikacija

Posted in Uspješan Biznis

Komunikacija je razmena informacija između pošiljaoca I primaoca.

Ljudi komuniciraju svakodnevno na mnogo načina. Komunikacija može biti verbalna i neverbalna. Obe su podjednako važne za menadžere i rukovodioce preduzeća. Sticanjem i usavršavanjem ove veštine, unapređujete svoje poslovne veštine, i sposobnosti i doprinosite većem prosperitetu preduzeća.

Komunikacija može biti pismena i usmena. Usmena komunikacija se upotrebljava svakodnevno, licem u lice, telefonom, skajpom.

Pisana komunikacija podrazumeva pisanje: mejlova, pisama, izveštaja i slanje faksa.Podjednako je važna ova veština, bez obzira da li ste pošiljalac ili primalac poruke. Ako ste pošiljalac, morate da formulišete sadržinu poruke, izaberete adekvatan način na koji ćete je poslati. Poruka mora biti jasna razumnjiva i podstaći primaoca da postupi po njoj. Poruka mora da sadrži: primaoca, kome je upućena, predmet komunikacije, zašto je potrebno odgovoriti, koliko je hitno.

Poželjno je da komunikacija bude dvosmerna. Treba dobiti feedbak, da li je primaoc razumeo informaciju i treba li mu dodatne instrukcije.

Treba ostaviti mesta za diskusiju i objašnjenja. Dvosmerna komunikacija poboljšava motivaciju, pošto primalac oseća da su njegovi stavovi i mišljenja važni, i da učestvuje u donošenju odluka. Bez efikasne dvosmerne komunikacije nema efikasnog poslovanja. Menadžer mora biti efektivan u svom komuniciranju sa zaposlenima i poslovnim partnerima. To znači, mora biti jasan i koristiti odgovarajuće termine, da bi se poruka razumela i da bi se pravilno na nju odreagovalo.Da ne bi izazvala konfuziju i pogrešan odgovor. Poruka mora da ima svoj značaj i nivo hitnosti. Dostupnost primaoca i pošiljaoca je takođe važna.

NAJČEŠĆI PROBLEMI KOJI SE JAVLJAJU U POSLOVNOJ KOMUNIKACIJI

- Jezik – Nepoznavanje odgovarajućeg jezika klijenta.

- Nedostupnost klijenta

Greške u komunikaciji mogu nastati i ako dve osobe nisu na adekvatnom tehničkom ili akademskom nivou. Mnogo žargona ima koji su razumnjivi samo onima iz struke.

- Atmosfera u kojoj se komunicira. Ako su odnosi deformisani, primalac je nervozan, uplašen i traži skriveno značenje poruke. I nađe ono što nije bila namera poruke.

- Prepreke mogu biti fizičke i vremenske.

- Primalac može biti i preopterećen informacijama, ili da ima malo informacija. Mogu da postoje i različita stanovišta o istoj stvari i namerna obmana.

Povratna informacija je potrebna, da bi se razjasnilo ono što je osoba zaista rekla.

Značajno je da obe strane isto razumeju poruku.

Nedostatak pažljivog slušanja je takođe problem u komunikaciji.

Ta barijera se uglavnom javlja kada razgovor nije zanimljiv, ili je dosadan. Slušanje nije pasivan deo komunikacije, naprotiv.

Aktivno slušanje je:

- Podsticajno slišanje

- Slušanje iz reagovanja

- Slušanje radi prikupljanja činjenica.

Poslovna komunikacija treba da ostavi dobar utisak o firmi i pošiljaocu.

Strategije koje su važne da zadržite svoje najbolje zaposlene

Posted in Uspješan Biznis

Velika je sposobnost I umeće zadržati najbolje ljude u firmi.

To je jedan od najvažnijih ciljeva svakog menadžera.

To ima ogroman uticaj na firmu I prihode.

Nove radnike sačekajte sa dobrodošlicom

Pomozite im da se osete prijatno i dobrodošlo. Sa spremnim kompjuterom, novim projektom, itd. To ima ogroman uticaj na njihov rad i uspeh. Biće motivisaniji i posvećeniji poslu i preduzeću.
Kada su zaposleni organizovaniji, obrazovaniji i pametniji, veći je i profit preduzeća.

Zadovoljite tri njihove osnovne potrebe.

Potreba za sigurnošću. Ljudi žele sigurnost, udobnost. Žele da rade sa menadžerima koji im služe kao primer.

Druga potreba jeste za važnošću. Zaposleni imaju potrebu da se osete važnim i priznatim. Kada je posao dobro urađen, pohvalite zaposlenog javno.

Osećaj pripadnosti. Ljudi vole da su deo nekog tima. Da tim odlično sarađuje. Postići harmoniju, zadovoljstvo u firmi je veliki uspeh i za menadžera i za kompaniju. Organizujte zajednička druženja, večere.

Stvorite pozitivno radno okruženje

Vaš zadatak kao menadžera je da obezbedite prijatnu atmosferu za rad.

Ulijte poverenje.

Nemojte da  kritikujete, osuđujute ili se žalite.

Otklonite strah od neuspeha.

Normalno je da ljudi po nekad naprave neku grešku, nemojte ih osuđivati niti učiniti bilo šta za što bi se osećali loše.

Pomozite im da nauče lekciju.

Budite zainteresovani

Budite zainteresovani za svoje zaposlene, njihov napredak i uspeh u izvršavanju zadataka.

Saslušajte ih, njihove ideje i predloge. I podelite svoje mišljenje.

Motivišite svoje ljude

Motivisanje ljudi je veština koja se višestruko isplati.

Uspeh menadžera zavisi od rada zaposlenih.

Menadžeri moraju biti ne samo nadređeni već i dobri lideri, vođe, imati dobru komunikaciju, biti dobri psiholozi, saradnici i prijatelji.

Nagradite ljude

Nagrade nemoraju da budu uvek novčane.

Nagrade mogu biti u vidu vaučera za kupovinu, javna  pohvala,  plakete, večere, rođendani itd.. Omogućite im da se osete zadovoljni sobom, važni, pružite im mogućnost da ostvare nešto važno.

Džordž Paton je rekao: "Nikada ne recite ljudima kako da urade posao. Kažite im šta treba uraditi, i oni će Vas iznenaditi svojom kreativnošću i genijalnošću". 

Umanjite stres

Decentralizujte sistem upravljanja. Dajte pravilan opis posla i radnih obaveza, utvrdite odgovornost i pravilno nagradite svakog zaposlenog.

Kupujte zaposlenima kvalitetne knjige u vezi njihove profesije, marketinga, komunikacije.

Autsorsing

Posted in Uspješan Biznis

Autsorsing je dogovorno prenošenje ili prepuštanje dela ili celokupnih poslova, drugim, za tu vrstu specijalizovanim firmama, uz određenu naknadu.

Ekonomska kriza utiče na sve sfere zivota, pa tako i na male i velike firme , naterala ih da poslovanje maksimalno racionalizuju.

Autsorsing je jedna od formi racionalizacije  poslovanja. Pozitivna praksa prenošenja određenih poslova na specijalizovane firme.

Nastojanje da se troškovi svedu na minimum a da se pri tom ne ugrozi poslovanje, dovelo je do popularizacije autsorsinga. U svetu se dosta praktikuje ovaj metod.

Zemlje istoka su najpogodnija autsorsing tržišta zbog obrazovane I jeftine radne snage.

Istraživanje američke agencije “ Accenture 1 “ je pokazalo da čak 90% ispitanih administracija , putem autsorsinga prenose deo svoga poslovanja na specijalizovane firme. Sve više firmi  deo svoga poslovanja  prenesi na specijalizovane firme sa ciljem da uštede I budu efikasnije. Firme zadržavaju samo onu osnovnu delatnost zbog koje postoje.

 Autsorsing je svetski process I sve veće svetske firme su autsorsovale deo svog poslovanja. U svetu je oko 60% IT usluga autsorsovano.

U pojedinim istočnim zemljama autsorsing je direktna strana investicija I postao je  važna privredna grana. Indija je jedna od najpoznatijih zemalja istoka u kojoj autsorsing

Ima važnu ulogu u privredi I uopšte u društvenom razvoju zemlje.

Autsorsing je podstakao obrazovanje , I socijalni razvoj.

Činjenica da je informatičko obrazovanje na visokom nivou I da ima nekoliko stotina hiljada obrazovanih programera. To je u zemlju dovelo velike svetske firme kao što su:

Microsoft, IBM, Cisco, Nokia, Ericsson..

Indija nije jedina zemlja na autsorsing tržištu. Tu su : Kina, Hon-Kong, Filipini, Nigerija.

Od devedesetih godina autsorsing se primenjuje I kod nas, mada u dosta manjoj meri.

Sve više  se autsorsuju usluge higijene I čišćenja.

Postoji jedna žalosna činjenica da najveći broj stanovnika na ovom prostorima  nezna šta je autsorsing.